top of page

اختصاص زمین‌های شهرداری به ساخت‌و‌ساز با کندی استیوارت، شهردار ونکوور

Updated: Jul 24, 2022


اختصاص زمین‌های شهرداری به ساخت‌و‌ساز با کندی استیوارت، شهردار ونکوور

لینک یوتیوب

https://bit.ly/3PUEMSe

مشروح این مصاحبه را میتوانید در رسانهٔ همیاری بخوانید.

https://bit.ly/3Gw0lUQ

لینک یوتیوب مشروح مصاحبه

https://bit.ly/377ra4g

بی سی سرو را دنبال کنید


https://linktr.ee/bcsarv

https://t.me/bcsarv

https://facebook.com/bcsarv

https://instagram.com/bcsarv/

Comentarios


bottom of page