top of page

گفتگوی نوروزی با مری-آن بوث شهردار وست ونکوورگفتگوی نوروزی با شهردار وست ونکوور با مروری بر اتفاقات و تصمیمات مهم در شهر، چشم‌انداز سال پیش رو و مسائل مهم برای جامعهٔ ایرانی در وست‌ونکوور


مشروح این مصاحبه را میتوانید در رسانهٔ همیاری بخوانید.

بی سی سرو را دنبال کنید

Comments


bottom of page