top of page

گفتگوی نوروزی با کندی استیوارت، شهردار شهر ونکوور


با مروری بر اتفاقات و تصمیمات مهم در شهر، چشم‌انداز سال پیش رو و مسائل مهم برای جامعهٔ ایرانی در شهر ونکوور


مشروح این مصاحبه را میتوانید در رسانهٔ همیاری بخوانید.

https://bit.ly/3uAeTP5

بی سی سرو را دنبال کنید

https://linktr.ee/bcsarv https://t.me/bcsarv https://facebook.com/bcsarv https://instagram.com/bcsarv/

bottom of page