top of page

گفتگوی نوروزی با مایک لیتل، شهردار بخش نورث ونکوور

Updated: Apr 27, 2022گفتگوی نوروزی با مایک لیتل، شهردار منطقه نورث ونکوور با مروری بر اتفاقات و تصمیمات مهم در شهر، چشم‌انداز سال پیش رو و مسائل مهم برای جامعهٔ ایرانی در منطقه نورث


مشروح این مصاحبه را میتوانید در رسانهٔ همیاری بخوانید.


https://bit.ly/3J7c6kF


بی‌سی سرو را دنبال کنید

https://linktr.ee/bcsarv https://t.me/bcsarv https://facebook.com/bcsarv https://instagram.com/bcsarv/

bottom of page